יחד, מעבר למליםהעצמת א.נשים וקידום השלום

עמותת "מעבר למילים", תקנון סדנאות

עמותת ''מעבר למילים'', ע''ר 58-0404218
תקנון סדנאות

אחריות:
עמותת ''מעבר למילים'' מעסיקה אך ורק מנחות אשר הוכשרו מטעמה, מאז תחילת קיומה, שנת 2003 ואילך.
סדנאות והכשרות אשר ניתנות מטעם העמותה מועברות על ידי מנחות אלה והתוכן המועבר בהן כולל את שיטת ''מעבר למילים'', אודותיה ניתן לקרוא בהרחבה בקישור זה: http://www.beyondwords.org.il/our_approach
בנוסף לשיטה זו, אנו מקדמים בברכה שתי גישות נוספות אשר משתלבות ומשלימות את שיטת ''מעבר למילים''. סדנאות אלה מונחות על ידי שתי מנחות יחד, האחת מטעם עמותת ''מעבר למילים'' והשניה מטעם הגישה הטיפולית הנוספת.
אודות גישות אלה ניתן לקרוא כאן:
1. גישת RADICAL ALIVENESS - www.annbradney.com
2. גישת I.F.S. - www.selfleadership.org

ביטולים:
- ניתן להודיע על ביטול השתתפות בסדנה עד חודש וחצי לפני תחילתה. התשלום יוחזר לנרשם/מת במלואו.
- לאחר מפגש ראשון עד שלישי מתהליך הכשרה בן לפחות עשרה מפגשים, באם תרצה משתתפת לפרוש, ייערך דיון בינה לבין מנהלת העמותה, לטובת תהליך הקבוצה כולה. החלטות ינועו בין החזר כספי מלא, החזר כספי חלקי, שמירת התשלום עבור קורס עתידי, או חובת המשך התשלום במלואו.

פרטיות:
כל הנאמר במפגש, נשאר במפגש! זוהי דיסקרטיות במלואה, שאם לא כך, לא יוכלו המשתתפים לערוך תהליך אישי עמוק ומשפיע לשינוי.  אנו מתחייבות כי כל פרסום מאמר לא יישא את שמות המשתתפים, ייכתב באופן כללי המסביר תיאוריה ומביא דוגמאות מהשטח, אך ללא שמות, ללא תאריכים, ללא מקומות מגורים וכל פרט אחר אשר יכול לחשוף את המשתתפים.
- ייתכנו צילומים בעת סדנאות אך תמיד באישור המשתתפים ומתוך כיבוד אילו שאינם רוצים להצטלם.
- אין ולא יהיה לעמותה מאגר מידע אודו תהליכים שעוברים משתתפי הסדנאות, למעט פרטי קשר וקבצי תשלומים.

גיל:
גיל המשתתפים יכול לנוע מגיל 18 ועד 120...  נרשמים/ות מתחת לגיל 18 יצטרכו לשלוח אישור הורים/אפוטרופוס להשתתפותם בסדנאות.


Pain that is not transformed, is transmitted…
בואו להתמיר כאב, כעס, שנאה וביקורת
בפתיחות, כבוד, קבלה והבנה.
ביחד עם ה''אחר'' נגלה את עצמנו ונפעל למען חברה שוויונית והוגנת.