יחד, מעבר למליםהעצמת א.נשים וקידום השלום

הצעה לקורס לנשים להגברת מודעות ואינטליגנציה רגשית

60 שעות, 15 מפגשים

מטרות ההשתלמות:

1. דרכים להגברת מודעות ואינטליגנציה רגשית
2. הקניית כלים להטמעת ערכים לשלום אישי וצדק חברתי

ראשי פרקים מרכזיים:

1. מעבר למילים – מודל השלום
2. הבנת משמעות השלום ברמות שונות
3. ההקשבה כאומנות וכדרך להשתחרר מפגיעות
4. הדרכים הטבעיות של הגוף לריפוי עצמי – להכיר וליישם
5. חסמים, דפוסים, גירוי מחדש, דיכוי ודיכוי מופנם
6. שחרור מדיכוי אישי וחברתי - טרנספורמציה רגשית
7. מנהיגות אישית וקבוצתית
8. שלום בתוכי ושלום בסביבתי

נושאי המפגשים:

1. מודל השלום של ''מעבר למילים''- שינוי רב מימדי, תאוריה והתנסות
2. השפעת העבר על חיינו כיום
3. הפגיעות המפריעות לנו להיות באמת קרובות לעצמנו ולאחרים
4. ההקשבה כאמנות וכדרך להירפא מפגיעות – שותפות הקשבה
5. סשנים ו- present-time
6. דרכי הגוף לריפוי הנפש
7. דפוסים וצרכים קפואים
8. זיהוי חסמים, איתור חוזקות- לעבור דרך ומעבר לפחדים
9. ביקורת וכיצד משתחררים ממנה
10. לעבור דרך ומעבר לכעס. – טרנספורמציה רגשית
11. גירוי וגירוי מחדש – ''הדברים שמקפיצים אותנו''
12. דעות ודעות קדומות
13. שחרור מדיכוי אישי וחברתי – פיתוח מנהיגות אישית
14. משלום בתוכי אל שלום בסביבתי – פיתוח מנהיגות קבוצתית
15. תמונת חיינו המיטבית – פרידה / סיכום / סיום