יחד, מעבר למליםהעצמת א.נשים וקידום השלום

הצעה לקורס מפגשי העצמה לנציגי רובעים

העצמה- empowerment: הענקת סמכות במישור החברתי שניתנת לפרט מסוים, האצלת סמכויות במישור החברתי הניתנת לפרט מסוים כשיטה לשיפור מדיניות הרווחה והשירותים החברתיים האישיים.
דיכוי, קיפוח ואפליה מובילות לתחושת חוסר אונים, ניכור ויאוש. אוכלוסיות מתדרדרות, הופכות לתלותיות בשירותי סיוע ומצבם למעשה מונצח.
כאשר העצמה פרטנית מתרחשת בהקשר של העצמה קהילתית, היא מחזקת תהליכים של יצירת קהילה ופיתוח קהילה
...העבודה הקהילתית משפרת את נגישותם של אנשים למשאבים החשובים לקיומם ורווחתם, משפרת את השירותים הניתנים להם, ע''י הפעלתם למען עצמם, מתוך אמונה כי הם בלבד מומחים למצבם. / ד''ר אלישבע סדן

התהליך:

העבודה הסדנאית של עמותת מעבר למילים נוגעת בקונפליקט האישי שבכל אחד מאיתנו, מה מעכב, מה מניע, מהם הדפוסים מהם אנו פועלים. בעזרת הכרות, הבנה, קבלה וטרנספורמציה של רגשות ניגע בפוטנציאל שבכל אחד מאיתנו וניצור תהליך של ריפוי ושינוי.
מציאות רגשית חדשה תצמיח מודעות אישית וחברתית חדשה, הכוללות אמונה, ערך עצמי, חיבור לעוצמה הפנימית, מוטיבציה לשיפור ושינוי המציאות . מעצם טיבו הקבוצתי של התהליך, מגלים חברי הקבוצה שאינם בודדים בתחושותיהם ובמצבם, רגשות הכעס והניכור הופכים לתמיכה וידידות.
העבודה הסדנאית מייצרת שיתוף פעולה מעשי, התמדה, מפתחת מיומנויות קשר והידברות, חוקרת את חוקיות המבנה הקבוצתי והרווח הטמון מעצם השונות שבין חברי הקבוצה ומחזקת את הקשר בין חברי הקבוצה. הקבוצה מתארגנת ומקדמת שינוי חברתי, הפעם מתוך עמדה של שליטה, יכולת ומחוייבות ציבורית.
שיטת ''מעבר למילים'' מממשת הלכה למעשה היבטים פסיכולוגים ורגשיים ברמה האישית והקבוצתית.

מטרות הסדנה:

• למידת הקשבה מעמיקה תוך גילוי השונות בין המשתתפים והמשותף שביניהם
• זיהוי המשקעים ורישומי העבר והשפעתם על חיינו בהווה
• היחסיות בקשר שבין ה''אני'' ו''האחר'' שבחברה, המראה של החברה בתוכי
• האובייקט כנגד הסובייקט
• הכרה ובניית כלים לחיים בדרך מיטיבה
• העמקה של נושאים וסוגיות קבוצתיות, צוותיות וארגוניות
• בניית המרחב הבא- התמונה העתידית המיטבית שלי, של סביבתי הקרובה, של החברה ובניית הדרך לשם.

מתודות:

שיטות לפיתוח הקשבה מיטיבה, אינטליגנציה רגשית, קשרי גוף-נפש, לפיתוח איכויות קבוצתיות ותרבות קהילתית,


מהלך הסדנאות:מפגשים שבועיים, 4 שע' אק' לכל מפגש
מספר מפגשים – 12 מפגשים בשלב ראשון. בהתאם להתקדמות ולהעמקה, ייקבע המשך.