יחד, מעבר למליםהעצמת א.נשים וקידום השלום

הצעה לקורס לנשים להגברת מודעות ואינטליגנציה רגשית

מטרות הקורס:
1. דרכים להגברת מודעות ואינטליגנציה רגשית
2. הקניית כלים להטמעת ערכים לשלום אישי וצדק חברתי

ראשי פרקים מרכזיים:
1. מעבר למילים – מודל השלום
2. הבנת משמעות השלום ברמות שונות
3. ההקשבה כאומנות וכדרך להשתחרר מפגיעות
4. הדרכים הטבעיות של הגוף לריפוי עצמי – להכיר וליישם
5. חסמים, דפוסים, גירוי מחדש, דיכוי ודיכוי מופנם
6. שחרור מדיכוי אישי וחברתי - טרנספורמציה רגשית
7. מנהיגות אישית וקבוצתית
8. שלום בתוכי ושלום בסביבתי


נושאי המפגשים:1. סדנה – מודל השלום של ''מעבר למילים''- שינוי רב מימדי, תיאוריה והתנסות
2. השפעת העבר על חיינו כיום
3. הפגיעות המפריעות לנו להיות באמת קרובות לעצמנו ולאחרים
4. מבוא להקשבה – מדוע היא חשובה
5. ההקשבה כאמנות וכדרך להירפא מפגיעות – שותפות הקשבה
6. סשנים ו- present-time
7. דרכי הגוף לריפוי הנפש
8. דפוסים וצרכים קפואים
9. סדנה – זיהוי חסמים, איתור חוזקות- לעבור דרך ומעבר לפחדים
10. ביקורת וכיצד משתחררים ממנה
11. לעבור דרך ומעבר לכעס. – טרנספורמציה רגשית
12. גירוי וגירוי מחדש – '' הדברים שמקפיצים אותנו''
13. סדנה - פיתוח אינטליגנציה רגשית
14. עבודה עם שני צידי המוח לקידום אישי
15. הבנה ושינוי של תגובות למצבי מתח ולחץ 1
16. הבנה ושינוי של תגובות למצבי מתח ולחץ 2
17. אשה – אם – חברה, תפקידים בחיינו, הפתח לקידום השלום
18. דעות ודעות קדומות
19. שחרור מדיכוי אישי וחברתי
20. מערכות יחסים - יחסי קרבה – יחסי שלום
21. מנהיגות אישית
22. מנהיגות קבוצתית
23. סדנה – תמונת חיינו המיטבית
24. משלום בתוכי אל שלום בסביבתי
25. פרידות
26. סיכום וסיום