יחד, מעבר למליםהעצמת א.נשים וקידום השלום

הצעה לסדנה - מעימות להקשבה ושיתוף פעולה

במרחב חינוכי דו לאומי נפגשות אוכלוסיות מלאומים שונים בעלות זהויות שונות, חלקן מורכבות מבחינת סטטוס חברתי וסיכויי חיים. המפגש מאפשר בדיקהת הבטים שונים ובניית מודל לחיי שויון ושותפות, מתוכם יהיה ניתן להפיק ולהשליך מן המיקרו אל המאקרו, מן המפגשים אל החברה כולה.

עמותת מעבר למילים מאפשרת מפגשים שויוניים בהבטים שונים- שפות ההנחיה, שותפות המנחות, תכני התרבות העולים. לאחר שלב ההכרות וחיפוש הדומה בינינו, מגיע שלב בדיקת השוני וההשלכות הנובעות ממנו. אופן ההנחיה של עמותת מעבר למילים מאפשר יצירה וביסוס של כבוד ואמון, אשר מאפשרים בדיקת נושאים מורכבים ולעיתים קשים, עימות הופך לדיון (Conflict into Debate), ויתור או תחרות הופכים להקשבה ולשיתוף פעולה.

מטרות הקורס:

• ביסוס כבוד ואמון, הכרת האני והכרת האחר, הדומה והשונה
• לימוד כלים וטכניקות לטרנספורמציה רגשית
• התייחסות קוגניטיבית להתנהלות רגשית
• חקר תכנים מורכבים, אישיים וחברתיים, הסקה ממצבי יומיום אל מצבים בחברה בה אנו חיים.
• הקניית כלים לפיתוח מנהיגות חינוכית אישית וחברתית
• הצעות לפעילויות עם ילדים בגילאים שונים במרחב תרבותי דו לאומי

דרכי הוראה:
1. שותפויות הקשבה - שחרור רגשי של הכאב הנלווה לחוויות מהעבר ובהווה המהוות מכשול לראיה בהירה ולצמיחה
2. תנועה - שחרור, זרימה, ביטוי עצמי והתחברות למקומות בגוף האוצרים בתוכם פגיעות מהעבר.
3. טכניקות מגע - מגע בזוגות להקלת כאבים פיזיים ויצירת תחושת נעימות, קרבה, רוגע והקשבה פנימה.
4. לימוד והדגמה

הנחיה: ההנחיה תערך בשפת האם של המשתתפים בשיטת ''מעבר למילים'', שיטה שפותחה ע''י העמותה, שיטה מיוחדת ומותאמת לקבוצות מעורבות, ע''י מנחות וותיקות מזה 15 שנים בעמותה.

מספר מפגשים ושעות: 10 מפגשים, 4 שעות כל מפגש (5.5 שע' אק'), אפשרות לקורס המשך.