יחד, מעבר למליםהעצמת א.נשים וקידום השלום

הצעה לקורס העצמה לנשים חד הוריות

רוב הנשים החד הוריות כורעות תחת העומס הכבד והשחיקה בחייהן. הן שוכחות את עצמן ונעות בין השאיפה לממש את אידיאל האם הנהדרת ובין מרידה במיתוס האימהות.
מצבן של החד הוריות קשה במישור הנפשי, החברתי, הכלכלי ולעיתים אף התרבותי, בין אם מצבן נוצר עקב גירושים, פרידה או התאלמנות ובין אם זוהי בחירה מרצון.
תהליך של העצמה מצמיח ומטפח את הילדה הפנימית. הנשים מתקרבות אל עצמן ו''מגדלות את עצמן'' עד לכדי נשים בוגרות ומועצמות. אינטגרציה נוצרת בין החלקים השונים הקיימים בהן כנשים וכאמהות והן יכולות להביט בילדיהן בעיניים בוגרות, להתמודד עם מצבים קשים ומורכבים בבית ובחוץ, לאפיין מצבים ויחסים, לנקוט עמדה מתוך שיקול דעת בוגר ולשלוט בחייהן.

התהליך:
העבודה הסדנאית של עמותת מעבר למילים נוגעת בקונפליקט האישי שבכל אחד מאיתנו, מה מעכב, מה מניע, מהם הדפוסים מהם אנו פועלים. בעזרת הכרות, הבנה, קבלה וטרנספורמציה של רגשות ניגע בפוטנציאל שבכל אחד מאיתנו וניצור תהליך של ריפוי ושינוי.
מציאות רגשית חדשה תצמיח מודעות אישית וחברתית חדשה, הכוללות אמונה, ערך עצמי, חיבור לעוצמה הפנימית, מוטיבציה לשיפור ושינוי המציאות . מעצם טיבו הקבוצתי של התהליך, מגלים חברי הקבוצה שאינם בודדים בתחושותיהם ובמצבם, רגשות הכעס והניכור הופכים לתמיכה וידידות.
העבודה הסדנאית של מייצרת שיתוף פעולה מעשי, התמדה, מפתחת מיומנויות קשר והידברות, חוקרת את חוקיות המבנה הקבוצתי והרווח הטמון מעצם השונות שבין חברי הקבוצה, חיזוק הקשר בין חברי הקבוצה ותוצאות בפועל של עשייה. הקבוצה מתארגנת ומקדמת שינוי חברתי, הפעם מתוך עמדה של שליטה, יכולת ומחוייבות ציבורית.
שיטת ''מעבר למילים'' מממשת הלכה למעשה היבטים פסיכולוגים ורגשיים ברמה האישית והקבוצתית.

מטרות הסדנה:
• למידת הקשבה מעמיקה תוך גילוי השונות בין המשתתפים והמשותף שביניהם
• זיהוי המשקעים ורישומי העבר והשפעתם על חיינו בהווה
• היחסיות בקשר שבין ה''אני'' ו''האחר'' שבחברה, המראה של החברה בתוכי
• האובייקט כנגד הסובייקט
• הכרה ובניית כלים לחיים בדרך מיטיבה
• העמקה של נושאים וסוגיות קבוצתיות, צוותיות וארגוניות
• בניית המרחב הבא- התמונה העתידית המיטבית שלי, של סביבתי הקרובה, של החברה ובניית הדרך לשם.

מתודות:
שיטות לפיתוח הקשבה מיטיבה, אינטליגנציה רגשית, קשרי גוף-נפש,


מהלך הסדנאות:מפגשים שבועיים, 4 שע' אק' לכל מפגש.
מספר מפגשים – 12 מפגשים בשלב ראשון. בהתאם להתקדמות ולהעמקה, ייקבע המשך.