יחד, מעבר למליםהעצמת א.נשים וקידום השלום

‏‏הצעה לקורס השתלמות לגננות ומורות 2 סמסטרים-60 שעות

שם הקורס: מודל חינוכי לפיתוח מנהיגות חיובית
מרצה: מנחה מטעם העמותה, רשומה במאגר המרצים משה''ח

אופי הקורס: תאורטי חוויתי

חובות: השתתפות בלפחות 80% מהמפגשים, כתיבת יומן, כתיבת עבודה

תקציר: הקורס מהווה השלמה לעבודה מעשית בהוראה. במהלכו נעסוק באספקטים של פיתוח מנהיגות חיובית אישית וחברתית ברמות שונות הלכה למעשה . נתמקד במכשולים העומדים בפני פיתוח מנהיגות חיובית וכיצד ניתן להסירם. הלימוד יעסוק הן בפיתוח מנהיגות אישית של כל אחד ואחת מהמשתתפים, והן ביישום יידע זה במסגרת מערכות החינוך.

מטרות הקורס:

* רכישת עצמאות רעיונית, סגנון וביטוי אישי בהוראה
* הקניית כלים לפיתוח מנהיגות אישית וחברתית
* פיתוח קשרים רפלקטיביים ויכולת למידה עצמאית במסגרת סדנה
* עיבוד מרכיבי תוכנית הלימודים השנתית של הקשבה מיטיבה, אינטליגנציה רגשית, קשרי גוף-.נפש, מנהיגות חיובית והבנה וריפוי של התנהגות גזענית.
* טיפוח עבודת צוות וקשר עם עמיתים, ממונים והורים.
* הכרת עקרונות החינוך להעצמה רגשית, וטרנספורמציה של קונפליקטים


הנושאים:* הבנת משמעות השלום ברמות שונות
* הקשבה מיטיבה בבית ובמקום העבודה
* הדרכים הטבעיות של הגוף לריפוי עצמי – להכיר, לדעת, ליישם
* הבנה ושינוי של גזענות ודעות קדומות
* דרכים להגברת מודעות ואינטליגנציה רגשית
* פעילויות תנועה ומשחק כדרך לקידום שיתופי פעולה
* הקשבה באמצעות מגע הוליסטי.


דרכי הוראה:
* חוויה אישית בשיטה רב תחומית
* דיון לימודי ותאורטי בעקבות החוויה
* לימוד של טכניקות פשוטות לשימוש בבית ובמקום העבודה
* שימוש בעזרים אחרים להוראה: משחקי שיתוף פעולה, סרטי וידאו וכלים שונים לעבודה בתנועה

הערכת המשתתפות:
הערכת המשתתפות תהיה על סמך השתתפותן במפגשים והגשת עבודת סיכום.


תקציר מפגשים – סמסטר א':

1. א.מודל השלום של ''מעבר למילים'' - שינוי רב מימדי- תיאוריה והתנסות

ב.השפעת העבר על חיינו כיום

2. א.הפגיעות המפריעות לנו להיות באמת קרובות לעצמנו ולאחרים.

ב.ההקשבה כאמנות וכדרך להירפא מפגיעות – שותפות הקשבה.

3. א.שותפות הקשבה : סשנים ו- present-time

ב.דרכי הגוף לריפוי הנפש.

4. א.דפוסים וצרכים קפואים

ב.גירוי וגירוי מחדש – הדברים שמקפיצים אותנו.

5. א.הבנה ושינוי של תגובות למצבי מתח ולחץ.

ב.ביקורת וכיצד משתחררים ממנה.

6. א.לעבור דרך ומעבר לכעס. – טרנספורמציה רגשית.

ב.דעות ודעות קדומות.

7. א.עבודה עם שני צידי המוח לקידום אישי. זיהוי חסמים.

ב.איתור חוזקות- לעבור דרך ומעבר לפחדים..

8. תמונת חיינו המיטבית – פרידה / סיכום / סיום.

תקציר מפגשים – סמסטר ב':

1. א.מודל השלום של ''מעבר למילים'' - חזרה על תיאוריה והתנסות.

ב.סטטוסים בחיינו - קונפליקט בין תפקידים וזהויות

2. א.מיגדור והשלכותיו האישיות והפוליטיות.

ב.אשה – אם – חברה, תפקידים בחיינו כפתח לקידום השלום.

3. א.מערכות יחסים - יחסי קרבה – יחסי שלום.

ב.שחרור מדיכוי אישי וחברתי, דיכוי ודיכוי מופנם.

4. א.אמפתיה נשית- מורכבותם של סיטואציות וחשיבה נשית.

ב.משלום בתוכי אל שלום בסביבתי – האישי והציבורי.

5. א.מנהיגות נשית ומנהיגות מגדרית / מנהיגות פורמלית ולא פורמלית.

ב.אימהות והוראה, חינוך לערכים – עוצמה והשפעה נשית פוליטית.

6. א.פרקטיקה ותרגול – הקשבה אמפתית בגן ובביה''ס.

ב.השפעת המחנכ/ת על תפישת התלמידים לסינרגיה ולרווח מהשונות.

7. א.הגן ובית הספר כמיקרוקוסמוס של החברה .

ב.מורים והורים – העבודה על אתגר שבשת''פ בשיטת מעבר למילים.

8. מסרים של שלום - פרידה / סיכום / סיום

ביבליוגראפיה:
• וויפלר פאטי הקשבה מיטיבה, עמותת מעבר למילים 2005
• אלוני נמרוד, להיות אדם, דרכים בחינוך ההומניסטי, הקיבוץ המאוחד, ת''א, 1995
• גוטמן איימי, חינוך דמוקרטי, ספריית הפועלים, ת''א, 2002.
• The House of Wisdom John, Lyons , 2009
• גולמן דניאל, אינטליגנציה רגשית ( פרקים נבחרים), 1995
• וואפה זידאן וניצן גורדון, הבנה וריפוי של גזענות, 2009
• אייזלר ריאן, הגביע והלהב, 1988